Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/04/2008 00:05

Охота за волков

Рвусь из сил, и из всех сухожилий,
Но сегодня опять, как вчера,
Обложили меня, обложили,
Гонят  весело на номера.

Из-за ели хлопочут двустволки,
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков,
Идет охота.
На серых хищников
Матерых и щенков.
Кричат загонщики,
И лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука.
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка!

Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же, вожак, дай ответ,
Мы затравленно рвемся на выстрел
И не пробуем через запрет?

Волк не должен, не может иначе!
Вот кончается время мое:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье.

Но а я из повиновения вышел,
За флажки: жажда жизни сильней,
Только сзади я с радостью слышал
Изумленные крики людей.

Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера.
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков,
Идет охота.
На серых хищников
Матерых  и щенков,
Кричат загонщики,
И лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng

Tôi chạy trốn đứt hơi, chạy trốn đứt gân máu
Nhưng hôm nay cũng lại giống hôm qua
Bị rượt đuổi, rượt đuổi
Bọn thợ săn hả hê chạy đến chỗ nấp rình
Sau những cây thông súng ống tung tăng nhảy múa
Bọn thợ săn phục trong bóng tối
Lũ sói trong tuyết lăn nhào
Hoá thành bia sống.

Đó là cuộc săn sói, cuộc săn
Những thú hoang lông xám, sói đực, sói con
Bọn dồn thú la lên và lũ chó hú lên như mửa
Máu trên tuyết và vết đỏ những cây cờ

Họ chơi một trò lừa bịp sói
Bọn thợ săn, họ chẳng biết run tay
Họ bủa vây tự do của chúng ta bằng những cây cờ
Và bây giờ họ chắc mẩm đạt được mục tiêu
Loài sói không thể nào phá bỏ lệ xưa
Chúng tôi, lũ sói con, nhỏ xíu, mù loà
Đã bú cùng dòng sữa mẹ
Điều cấm kỵ này: Đừng vượt qua những cây cờ

Đó là cuộc săn sói, cuộc săn
Những thú hoang lông xám, sói đực, sói con
Bọn dồn thú la lên và lũ chó hú lên như mửa
Máu trên tuyết và vết đỏ những cây cờ

Chân chúng ta, hàm chúng ta mau lẹ
Vậy cớ gì, thủ lĩnh, trả lời đi
Cớ gì chúng ta lao mình chạy trước họng súng như những kẻ chịu lời nguyền
Mà không thể xé rào cấm kỵ?
Loài sói không thể, không được phép hành động khác
Giờ tận số đến rồi
Kẻ định đoạt số phận tôi
Mỉm cười đưa súng lên vai

Đó là cuộc săn sói, cuộc săn
Những thú hoang lông xám, sói đực, sói con
Bọn dồn thú la lên và lũ chó hú lên như mửa
Máu trên tuyết và vết đỏ những cây cờ

Nhưng tôi từ chối vâng lời, tôi đã vượt
Những cây cờ, nỗi khát vọng mạnh hơn tất cả
Và tôi vui sướng
Nghe những tiếng kêu kinh ngạc sau lưng
Tôi chạy trốn đứt hơi, chạy trốn đứt gân máu
Nhưng hôm nay không còn giống hôm qua
Bị rượt đuổi, rượt đuổi
Và bọn thợ săn đứng lại trắng tay

Đó là cuộc săn sói, cuộc săn
Những thú hoang lông xám, sói đực, sói con
Bọn dồn thú la lên và lũ chó hú lên như mửa
Máu trên tuyết và vết đỏ những cây cờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

The hunting for wolves

I’m breaking trough with all my might, tooth and nail,
But today the same like ever -
They surrounded me, they surrounded,
Excitedly driving me to the flags with numbers.

The claps of double-barrels from behind a spruce -
It’s a hunters hiding in the shade.
The wolves are tumbling down on the snow,
cause they are turned into living target.

There is hunting for wolves, there is hunting
For grey predators - adult and young ones.
the beaters are shouting, and dogs are baying for all ones is worth,
The blood and the red spots of flags on the snow

It’s not the fair play between the wolves and the huntsmans,
But their hands will not falter.
They are surrounded our freedom by the flags
And shooting with confidence, for sure.

the wolf can’t break a traditions
I guess, in our childhood, being the blind puppies,
We are, the wolf cubs, sucking she-wolf’s milk
And sucked in with it: we can’t go across the line of flags!

There is hunting for wolves, there is hunting
For grey predators - an adult and young ones
Beaters are shouting, and dogs are baying for all ones is worth,
The blood and the red spots of flags on the snow

Our legs and jaws are fast.
Give me the answer, leader, why
Do we running scared to the shot
And not trying break the rules?

The wolf shouldn’t, he has no choice
My time is running out now
The one, who i belongs to,
Had smile and level the gun.

There is hunting for wolves, there is hunting
For grey predators - an adult and young ones
Beaters are shouting, and dogs are baying for all ones is worth,
The blood and the red spots of flags on the snow

But i’m ran away from obedience
Beyond the bounds of flags, my zest for life overcomed
And with joy, i leaved behind me
Wondered shouts of men

I’m breaking trough with all my might, tooth and nail,
But today the same like ever -
They surrounded me, they surrounded,
But huntsmans fallen between two stools!

There is hunting for wolves, there is hunting
For grey predators - adult and young ones
Beaters are shouting, and dogs are baying for all ones is worth,
Blood on the snow and red spots of flags

Chưa có đánh giá nào
Trả lời