Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ
Tạo ngày 14/11/2008 04:31 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 14/11/2008 05:06 bởi hongha83
Valeri Petrov (Валери Петров, 1920-) sinh ở Sofia. Tốt nghiệp Đại học Y nhưng không hành nghề bác sĩ. Đã làm quyền chủ bút một tờ báo trào phúng, tuỳ viên báo chí ở Đại sứ quán Bungari tại Italia, sáng tác nhiều thơ, kịch và dịch văn học.

Tác phẩm:
1. Những ngày chúng ta sống, 1952
2. Mùa thu chào đón, 1960
3. Mưa với mặt trời, 1967
4. Thơ, 1968

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sviat, 1985