Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:17

Sầm Nưa ơi! Yêu Sầm Nưa…
Lâng lâng chiều, lăm-vông gọi
Hủa Phăn thức, mùa trăng đợi
Xa–ma-khi muôn ới–nàng!

Sầm Nưa lăm, lăm Sầm Nưa …
Hủa Phăn đón, đón tình đưa
Phu–mương dâng tượng dài mới
Muôn điệu lăm khao khát chờ.

Từ Pô-Xay Xa–Na-ram
Tiếng chiêng chùa Sầm Nưa hẹn
Buộc chỉ cổ tay tình bén
Ai tìm nhau, đợi thương nhau.


Sầm Nưa, ngày 30/11/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch