02/12/2022 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mối tình Sầm Nưa

Tác giả: Vương Anh - Phạm Vương Anh

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:17

 

Sầm Nưa ơi! Yêu Sầm Nưa…
Lâng lâng chiều, lăm-vông gọi
Hủa Phăn thức, mùa trăng đợi
Xa–ma-khi muôn ới–nàng!

Sầm Nưa lăm, lăm Sầm Nưa …
Hủa Phăn đón, đón tình đưa
Phu–mương dâng tượng dài mới
Muôn điệu lăm khao khát chờ.

Từ Pô-Xay Xa–Na-ram
Tiếng chiêng chùa Sầm Nưa hẹn
Buộc chỉ cổ tay tình bén
Ai tìm nhau, đợi thương nhau.
Sầm Nưa, ngày 30/11/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh » Mối tình Sầm Nưa