"Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
       Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe"
       Câu thơ này ta đã từng nghe
       Cho đén tận bây giờ không ai nhìn trăng như thế
       Trăng đẹp nhất là Trăng lõa thể?
       Cũng như NGườiđẹp thế phải không Trăng?