15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2009 02:37

Tháng mười chưa rét, lúa non
Sữa đang kết bột, hạt còn bâng khuâng
Lạ lùng gié lúa tay nâng
Mà nghe hồi hộp bão giông cuối trời


Nguồn: Vũ Quần Phương, Vầng trăng trong chiếc xe bò, NXB Văn học, 1988