Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 16:08

tặng Nguyễn Quang Tấn
nhớ lấy ngày tháng lưu vong tâm hồn


bến chiều đã lạ em đi
hồn thu sớm định tuổi thì cỏ hoa
khói sông dìu mặt nước nhoà
giòng trôi lá đổ biết là về mô


Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996