Tập thơ Còn một chút gì để nhớ (NXB Trẻ, Sài Gòn, 1996) được xuất bản sau khi nhà thơ qua đời.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Lê Hoàng. Biên tập: Chinh Văn. Ảnh hình bìa: Thu Thuỷ. Phụ bản: Nguyễn Trung, Đỗ Hoàng Tường, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Việt Hải. Chữa bản in: Phan Ngọc.