Tập thơ được xuất bản sau khi nhà thơ qua đời.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Lê Hoàng
Biên tập: Chinh Văn
Ảnh hình bìa: Thu Thuỷ
Phụ bản: Nguyễn Trung, Đỗ Hoàng Tường, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Việt Hải.
Chữa bản in: Phan Ngọc
Nhà xuất bản Trẻ, Sài Gòn, 1996