29/06/2022 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngậm ngùi

Tác giả: Vũ Hữu Định - Lê Quang Trung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 16:08

 

tặng Nguyễn Quang Tấn
nhớ lấy ngày tháng lưu vong tâm hồn


bến chiều đã lạ em đi
hồn thu sớm định tuổi thì cỏ hoa
khói sông dìu mặt nước nhoà
giòng trôi lá đổ biết là về mô
Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hữu Định » Ngậm ngùi