Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 15:52

tặng Sa Đéc, Hạc Thành Hoa

bây giờ anh biết đi đâu
thì thôi thơ thẩn mộng đầu bến sương

nước xuôi mây ngược lộn đường
màu xưa len lén động trường giang xanh


Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996