29/06/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến cũ

Tác giả: Vũ Hữu Định - Lê Quang Trung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 15:52

 

tặng Sa Đéc, Hạc Thành Hoa

bây giờ anh biết đi đâu
thì thôi thơ thẩn mộng đầu bến sương

nước xuôi mây ngược lộn đường
màu xưa len lén động trường giang xanh
Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hữu Định » Bến cũ