33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tuệ Thiền (122 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Song Hảo (5 bài)
Tạo ngày 12/11/2014 08:22 bởi tôn tiền tử
Vũ Duy Chu sinh ngày 5/5/1951, quê quán ở thôn Trại Chùa, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Từ năm 1969 đến tháng 4 năm 1975 ông là bộ đội, chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1976 đến năm 1982, ông học ngành Kỹ thuật Thông tin Liên lạc tại Đại học Bưu Điện Hà Nội rồi công tác trong ngành bưu điện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1982 đến năm 1991. Từ năm 1992 đến năm 2009, ông làm việc tại Công ty Hợp tác Lao động Nước ngoài thuộc Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay nhà thơ đã nghỉ hưu, sinh sống cùng gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Diều trên biển (thơ thiếu nhi, NXB Đồng Nai, 1997)
- Chuyện vui về Ông Trời (thơ thiếu nhi, in chung, NXB Kim Đồng,1997)
- Ngẫu hứng (thơ,…