Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2015 10:03

Bà phơi từng mẹt chũm cau
Để dành ăn với lá trầu khó têm

Bà hay ngồi trệt trước thềm
Nón mê hất ngược gió lên mái nhà


1999-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002