25/01/2022 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2015 10:03

 

Bà phơi từng mẹt chũm cau
Để dành ăn với lá trầu khó têm

Bà hay ngồi trệt trước thềm
Nón mê hất ngược gió lên mái nhà
1999-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Bà