Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/01/2019 01:38, số lượt xem: 99

Không mưa, chẳng nắng, cứ âm u
Chụp được gì xem cũng mịt mù.
Tức cảnh thơ hâm cong bút viết,
Sinh tình rượu nhạt chổng ly tu.
Nhân gian trắng dã con ngươi bạc,
Thế giới đen sì cái lỗ xu.
Hạ ngóng tương lai buồn hic hic,
Đông hoài quá khứ khóc hu hu.

Hà Nội, 15/2/2014.