Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 12:18, số lượt xem: 503

Việt Nam càng phát triển
Càng lắm những thằng điên:
Nghiên cứu ngộ vì chữ,
Kinh doanh khùng bởi tiền.
Bàn tan giời, nát đất,
Nói động địa, xung thiên.
Càng đọc càng buồn chán
Càng nghe càng cảm phiền.

Hà Nội, 26/2/2015.