Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 01:36, số lượt xem: 1007

Em đi lễ hội đền Trần
Hương hoa hiện đại, áo quần thời trang
Công danh, phú quý chẳng màng
Chỉ xin thần thánh chuẩn ban duyên lành.
Nhìn em xinh xỉnh xình xinh
Anh ngơ ngẩn chụp mấy hình vu vơ
Về nhà vắt óc nên thơ
Nhằm ngày khai ấn, chọn giờ pót phây.
Nếu vô tình có qua đây
Xin em hạ cố bấm lai một lần!
...
Em đi lễ hội đền Trần
Khiến anh điên đảo muôn phần nhớ xưa...

Hà Nội, 2/3/2018.