Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/01/2019 10:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 24/01/2019 15:23, số lượt xem: 152

Tu thân, tu dưỡng, tu hành
Tu nên chính quả, tu thành chính nhân
Tu cho có phúc, có phần
Tu mỗi giây phút, tu dần tháng năm.
Tu ăn, tu uống, tu nằm
Tu yên nghĩ ngợi, tu chăm học hành
Tu cho hồn tĩnh, tâm thanh
Tu cho trí sáng, tình lành, duyên may.
Tu gì cũng phải tu ngay
Tu luôn chứ chớ hẹn ngày mai tu!

Nam Định, 24/1/2019.