Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 12:13, số lượt xem: 118

Phương châm im lặng là vàng
Kệ thây thế giới nghĩ quàng, nghĩ xiên
Nghĩ nhiều tự diễn biến... điên
Còn ta minh triết trong thiền đỉnh cao.

Hà Nội, 23/2/2016.