Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2019 01:09, số lượt xem: 115

Muốn cả điều này lẫn thứ kia
Bao nhiêu rượu vẫn cứ đòi bia
Cơm gà, cá gỡ còn thèm phở
Cái giống ta sao chẳng giống gì!

Hà Nội, 26/12/2012.