Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2019 01:09, số lượt xem: 91

Muốn cả điều này lẫn thứ kia
Bao nhiêu rượu vẫn cứ đòi bia
Cơm gà, cá gỡ còn thèm phở
Cái giống ta sao chẳng giống gì!

Hà Nội, 26/12/2012.