Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2019 07:51, số lượt xem: 93

Năm nào cũng thả thơ đi
Bởi chưng giữ lại có gì hay đâu.
Thơ xưa đã thuộc làu làu
Thơ nay chẳng được nửa câu ra hồn.
Tù mù, giới hạn, sáo mòn
Còn hình thức ảo thì còn thả thơ.

Hà Nội, 6/3/2015.