Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 19:56, số lượt xem: 120

Cuộc sống
loại keo dán thần kỳ
gắn kết cát, bụi
tạo ra sỏi, đá.

Thời gian
lạ lùng đường khâu, vá
khâu nát tan
vá sỏi, đá thành thơ.

Tình yêu
lửa không tắt bao giờ
đốt cháy tro tàn
sáng soi hy vọng!

Hà Nội, 19/12/2010.