Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2019 17:15, số lượt xem: 73

Mỗi người có một tầm nhìn
Ngang khác dọc, dưới khác trên rất nhiều.
Tầm nhìn phải thật là liều
Mới mong sáng tạo ra điều đáng xem.

Hà Nội, 07/06/2012.