Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 01:07, số lượt xem: 182

Việt Nam là chúa lung tung
Chuyên lấy cái nọ đem dùng việc kia.
Xe máy đi trên vỉa hè
Chân đất cuốc bộ chạy re dưới đường.
Sai lè còn cố cãi ương
Dai mồm, dẻo lưỡi, có xương tý nào!
Việc gì cũng nổi phong trào
Thế rồi lý luận tầm phào lại thôi.
Khổ sau đó đổ cho trời
Chứ đâu có phải do tồi chúng ta.
Nghĩ nhiều thấy chán bỏ cha
Có cơ lập tức đi bà nó ngay.

Hà Nội, 28/2/2017.