Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2019 00:16, số lượt xem: 69

Con người phải có tình, có cảm
Nếu không thì mặt xám, lòng gian.
Trên trời, dưới đất dọc ngang
Thấy đâu túi đựng ta san buồn vào!

Hà Nội, 16/01/2011.