Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:53, số lượt xem: 89

Sống khác gì đâu đánh ván cờ
Đa phần mình bỏ lỡ thời cơ.
Nhanh hơn nó lại chưa vào thế,
Chậm quá ta sao kịp đúng giờ.
Hiếu thắng thừa xe mà chẳng được,
Hài lòng mất pháo cũng không thua.
Vừa đi vừa nghĩ như chơi vậy
Kết quả đôi khi đẹp bất ngờ!

Hà Nội, 21/3/2019.