Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2019 01:54, số lượt xem: 207

Phá đá, ngăn sông, mở tuyến đường
Chung lưng, đấu cật, quyết tìm phương.
Non cao cứ ngắm ngày vui vẻ,
Vực thẳm dè trông tối chán chường.
Mỗi một ngày qua thêm mức mới,
Vài ba tháng tới bớt tầm thường.
Kiên trì, nhẫn nại, đi từng bước,
Đóng góp cho đời chút vấn vương.

Hà Nội, 30/8/2010.