Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2019 03:04, số lượt xem: 131

Mỗi sáng một bình minh
Hãy luôn tự nhủ mình:
Làm điều quan trọng nhất
Như mới được hồi sinh!

Hà Nội, 9/3/2015.