Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 12:25, số lượt xem: 73

Hoàng không phải đế, tướng không quân
Kịch chẳng ra trò, Tết chẳng Xuân.
Dưới búa, trên đe đè mãi mãi,
Đầu voi, đít chuột tuột dần dần.
Tư duy vẫn cũ chưa qua lượt,
Sáng tạo còn lâu mới đến lần.
Nói ngọng, vui vờ, cười cợt nhả
Hay đâu? Chỉ thấy mất lòng dân!

Hà Nội, 20/2/2015.

Bài thơ nói về chương trình Táo Quân 2015 của VTV.