Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/01/2019 02:24, số lượt xem: 113

Kiev thành ra bãi chiến trường:
Giao tranh chính phủ với người thường.
Đương kim tổng thống không khoan nhượng,
Hiện tại tình hình quá thảm thương.
Trấn áp nhân dân là tận số,
Duy trì bạo lực sẽ cùng đường.
Kinh đô một thủa xưa tươi đẹp
Kiev thành ra bãi chiến trường.

Hà Nội, 24/1/2014.