Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2019 04:07, số lượt xem: 95

Năm nay năm khỉ gió gì
Mà sao tai nạn lâm ly quá nhiều?
Người ơi, cẩn thận, chớ liều
Mạng mình còn với bao nhiêu mạng người!
Cầu mong thần thánh, đất trời
Rủ lòng thương xót lũ đời ngu si!
Người ơi, cẩn thận mà đi
Năm nay năm khỉ gió gì, người ơi!

Hà Nội, 14/3/2016.