Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 02:47, số lượt xem: 146

Ghẹo mãi.
Nàng thơ không thèm xấu hổ.
Đã chai lỳ bởi sáo mòn?
Hay chán nản do nhiễu sự?
Ôi, những cuộc bán dâm của hoa hậu!
Nếu nàng không xấu hổ thì ta sẽ xấu hổ?
Ta sẽ cố xấu hổ!

Hà Nội, 15/06/2012.