Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/02/2019 02:44, số lượt xem: 82

Chào mừng Mậu Tuất, Chó khôn ngoan!
Tốt đẹp Gà trao hãy bảo toàn!
Mũi thính dò hơi âm, khí độc;
Tai tinh lắng lẽ phải, lời than.
Trông nhà chặn đứng quân tham nhũng;
Giữ cửa canh yên giặc quậy càn.
Một dạ trung thành cùng với chủ
Năm nay nhiều kết quả huy hoàng!

Hà Nội, 16/2/2018.