Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2019 16:33, số lượt xem: 83

Có một bầu trời mang tên tình yêu
Và có rất nhiều đường bay tới đó.
Cần đôi cánh, lòng tin, không biết sợ
Gian khổ mà còn biết có hay không?

Hà Nội, 26/9/2010.