15.00
Đăng ngày 08/02/2019 17:29, số lượt xem: 266

Thủ Đô chẳng có gì hay
Đêm tàn ngủ dở, ngày bay bụi mù,
Xoay chong chóng, tít đèn cù,
Đường chen chúc tắc, sông tù túng đen,
Nhà kèn cựa, ngõ nhỏ nhen,
Phí thu như nắng, phạt tiền như mưa.
Bao giờ cho đến ngày xưa
Đi chơi Hà Nội ước mơ tự hào.
Trót đâm lao phải theo lao
Chứ không em ứ thèm vào Thủ Đô!

Hà Nội, 23/11/2012.