Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:36, số lượt xem: 77

Ngài bình thường cho nên Ngài vĩ đại
Hơn mọi thần thông, hơn mọi phép màu
Bởi bình thường mới luôn luôn tồn tại
Cùng chúng sinh chia sẻ những thương đau.

Hà Nội, 24/3/2019.