Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2019 12:33, số lượt xem: 85

Đôi khi cũng phải trở về
Để xem Nam Định mình quê thế nào?
Rau còn mọc cạnh bờ rào
Bánh còn bán tại chỗ nào vẫn mua?
Trẻ còn chơi ở bãi xưa
Người còn cười với nắng mưa cuộc đời?
Đôi khi cũng phải về chơi
Dù rằng bịn rịn lúc rời chân đi.

Hà Nội, 21/2/2014.