Con đường nào chia cách chúng ta
qua nó ta vươn ra cánh tay của ý nghĩ ta
một đóa hoa được viết ra trên đầu mỗi ngón
và cuối mỗi đường là một đóa hoa bước theo chân em


Dịch từ nguyên tác "Voie" trong Tristan Tzara, Œuvres complètes, I & II (Paris: Flammarion, 1975 & 1979)

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=5807
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé