Lấy một tờ nhật trình.
Lấy một cây kéo.
Tìm trong tờ báo ấy một bài viết có chiều dài
bạn muốn có cho bài thơ.
Cắt bài báo.
Cắt tiếp theo thật cẩn thận mỗi chữ của bài báo
và bỏ chúng vào một cái bao.
Lắc nhẹ.
Rồi lấy ra từng chữ một.
Chép lại thật cẩn thận
theo đúng thứ tự khi nó ra ngoài.
Bài thơ sẽ giống bạn y chang.
Và bạn đã trở thành một nhà văn hoàn toàn độc sáng
với sự nhạy cảm rất dễ thương, dù kẻ thô tục không thể
hiểu nổi.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé