Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 21:28

Nhà em cò đậu ngọn tre
Nhà em cành sấu, cành me la đà
Nhà em..., ta biết chi mà
Vắng ta thì thiếu, có ta... liệu thừa?

Em về khảo vại rau dưa
Cải già em muối có ưa... hành già?


2005

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012