Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 08:36

Các con người mẫu, ôi dào!
Xinh thì xinh thật nhưng cao cao là
Bước đi mỗi bước thành ba
Vải may xà cạp chắc là gấp đôi?

Các con người mẫu, ôi giời!
Duyên thì duyên lắm nhưng hơi hơi gầy
Ỏng như mạ cấy ruộng lầy
Gió rung cấp ấy, ngọn lay cấp nào?

Các con người mẫu... thôi, chào!
Mẹ chưa kén được con nào làm dâu
Quê nhà bùn quánh nước sâu
Các con không lội được đâu: đỉa nhiều!

Trót lòng đã đắm lời yêu
Mẹ xin chỉ nói một điều này thôi:
- Dẫu là hoa hậu hoa khôi
Đừng cười hoa đất ở nơi đồng làng...


2005

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012