Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 08:45

Khắp nẻo đường vui gánh đến đây
Đất bừng giấc ngủ, gió đùa cây
Chợ đêm sáng tiếng người mua hỏi
Sao tỏ mà như nắng chợ ngày


Chợ Đức Thành, 1971

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012