Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2019 20:40

Hiện nay trên đường phố
Choáng ngợp xe lẫn người
Xe chạy và xe đỗ
Tuyến ngược và tuyến xuôi
Dù luật đã định rõ
Vẫn vô ý, dễ ngươi
Mặt đường máu đọng đỏ
Trước hết tại con người

Nhiều tay ngồi cầm lái
Chẳng kể tính mạng ai
Cứ phóng nhanh thoải mái
Tỏ ra mình có tài
Hoặc xe mình thứ xịn
Chạy không kém thua ai
Lạnh lùng chơi lạng lách
Bất chấp đêm lẫn ngày

Đâu ngờ hồi đen đủi
Tích tắc trong từng giây
Gieo mình vào tội lỗi
Chết hoặc gãy chân tay
Khổ mình và người khác
Nhiều người mang vạ lây
Ân hận thì đã muộn
Phòng trước có phải hay?


9/1/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]