Chiều sương lai láng mặt hồ
Ven bờ ai đứng, ai chờ đợi ai
Hắt hiu thoang thoảng heo may
Đó đây nâng cốc lai rai cay nồng

Xa xa ngọt giọng tơ đồng
Người người khúc khích tơ lòng rắc reo
Màn đêm buông mảnh trăng treo
Dựng tranh trăng gió gợi gieo duyên tình

Một mình lạc lõng bóng hình
Một mình ta nói lòng mình với ta
Biếc xanh liễu rủ tóc xoà
Mặt hồ lấp lánh là đà mộng mơ


27/5/2006

Nguồn: Em ơi vững niềm tin (thơ), Trần Tuấn Sĩ, NXB Văn nghệ, 2007