23.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 21:22

Rõ ràng đước không thuộc tốp sang
Thường làm kèo, cột, củi hoặc than
Dân quý phái chẳng màng ngó đến
Dù đước từng phục vụ bữa ăn
Cây san sát chen vai thẳng đứng
Trái toòng teng gieo xuống dễ dàng
Rễ đỡ thân như chân nơm nước
Giúp người và thú sống bình an

Hồi tưởng lại thời đang chinh chiến
Đước bám theo nước biển trưởng thành
Rừng Cần Giờ hay U Minh Hạ
Địch dã tâm triệt phá hoành hành
Đước giữ vững chiến khu bám trụ
Dẫu cành trơ, lá bạc màu xanh
Sau chiến tranh, đước tròn nhiệm vụ
Bàn tay người giúp đước hồi sinh


9/1/2007

Nguồn: Em ơi vững niềm tin (thơ), Trần Tuấn Sĩ, NXB Văn nghệ, 2007