Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù - hát nói
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 22:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 21/07/2008 01:34

Mưỡu:
Người đâu trơ tráo lạ đời
Ở đâu mà bỗng lạc loài đến đây?
Tả tơi áo phất, cờ bay
Ai cho vùng vẫy đất này hỡi anh?

Hát nói:
Khéo anh rõ hợm đời quá ngán
Coi chi đây ai muốn mà coi
Bớ vơ đâu tạ sự khoe tài
Cây cỏ ấy há không người trương chủ
Mặt nạ tuồng đầu như cú rũ
Quạ đen ai dám gửi gà con
Trong năm châu chi hiếm nước non
Không kiếm cách sinh tồn cho thoả thích
Can chi phải gậy vông khua tít
Bắt nạt đàn sẻ nhít kiếm ăn quanh
Nữa một mai mưa gió tan tành
Giống vô ích yên lành sao được mãi
Đời như thế, phỏng không hay dại
Kiếp đười ươi nghĩ lại thử xem sao?
Ăn không, ai có ưa nào?