24/03/2023 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắng bù nhìn

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 22:51

 

Mưỡu:
Người đâu trơ tráo lạ đời,
Ở đâu mà bỗng lạc loài đến đây?
Tả tơi áo phất, cờ bay,
Ai cho vùng vẫy đất này hỡi anh?

Hát nói:
Khéo anh rõ hợm đời quá ngán!
Coi chi đây, ai mướn mà coi?
Bớ vờ đâu tạ sự khoe tài!
Cây cỏ ấy há không người trương chủ?
Mặt nạ tuồng đâu như cú rũ,
Quạ đen ai dám gửi gà con?
Trong năm châu chi hiếm nước non,
Không kiếm cách sinh tồn cho thoả thích?
Can chi phải gậy vông khua tít,
Bắt nạt đàn sẻ nhít kiếm ăn quanh?
Nữa một mai mưa gió tan tành,
Giống vô ích yên lành sao được mãi?
Đời như thế, phỏng không hay dại?
Kiếp đười ươi nghĩ lại thử xem sao?
Ăn không, ai có ưa nào?
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Mắng bù nhìn