Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/05/2020 23:36 bởi Vanachi
Trần Tự Khánh 陳嗣慶 (?-1223) là con Trần Lý 陳李 (?-1210) em ruột Trần Thừa 陳承 (1134-1234, người sau được nhà Trần phong làm thái thượng hoàng), quê ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường. Trong cuộc biến loạn năm Kỷ Tị (1209), gia đình Trần Lý có công khuông phò thái tử Lý Hạo Sảm 李皓旵, nên sau khi thái tử lên ngôi vua, Trần Lý và bà con được phong thưởng rất hậu. Năm 1210, Trần Lý bị kẻ thù giết chết, Trần Tự Khánh được nhận tước Minh tự thay cho bố, và được giao quản lĩnh quân đội hoàng gia. Từ đấy, bằng tài năng và sự khéo léo của mình, ông đã mở rộng dần thế lực và ảnh hưởng của dòng họ Trần trong triều đình nhà Lý. Có thể nói, cùng với Trần Thủ Độ, ông là một người có công khai sáng nên sự nghiệp của nhà Trần. Ông mất ngày Kỷ Mão tháng Chạp năm Quý Mùi niên hiệu Kiến Gia thứ 13 (từ 24-12-1223 đến 21-1-1224). Tác phẩm của ông hiện không còn truyền, nhưng Việt sử lược còn ghi lại được một ít lời tâu bày của ông với vua Lý Huệ Tông.

 

Tuyển tập chung