33.67
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 01/08/2011 05:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/08/2012 14:32

Chẳng phải quan mà chẳng phải dân,
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoá ra đần.
Hầu con chè rượu ngày sai vặt,
Lương vợ ngô khoai tháng phát dần.
Có lúc vểnh râu vai phụ lão,
Cũng khi lên mặt dáng văn thân.
Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ?
Lâu để mà xem cuộc chuyển vần!


Nguồn:
1. Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Văn học, 2010, tr. 12
2. Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 114