Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 21:59, số lượt xem: 635

Tại trần xa nhớ thời tơ vương
Dư ảnh tầm mơ vấn mộng thường...
Ơi bóng tầm xuân còn luyến ái!
Sao hồn thạch thảo cớ quên thương?
Thu tàn mộng úa sầu phong lối
Xuân thác trăng rơi lệ nhuộm đường
Đốt cuộc sum vầy vào tử biệt
Tang đời tình sử khóc trăm chương.

Ngay bây giờ 2018
Tặng TH.